Kändis

American Idol-domarna stödde Kelly Clarkson på Walk Of Fame, men är de nära idag?